Jelena Koval
 
   
 
     
   
Teenused
Hinnakiri
 

Hinnakiri

alates 06.02.2023

Vastuvõtt:
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi arsti vastuvõtt - 50.00 €
Lisanduvad analüüsid vastavalt labori hinnakirjale
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi korduv arsti vastuvõtt - 30.00 €
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi pereõe vastuvõtt - 25.00 €
Kindlustamata nimistusse kantud patsiendi vastuvõtt retsepti kirjutamiseks - 20.00 €

Koduvisiidid:
Perearsti koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile - 5.00 €
Pereõe koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile - 5.00 €
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi koduvisiit - 100.00 €

Tõendite vormistamine:
Mootorsõiduki juhiloa taotlemine digitaalse tervisedeklaratsiooniga - 40.00 €
Mootorsõiduki juhiloa taotlemine paberkandjal deklaratsiooniga - 50.00 €
Tervisetõend (ilma röntgenita) - 20.00 €
Tervisetõend tööle, praktikale (sisaldab kopsu röntgenit) - 40.00 €
Tervisetõend tööle, praktikale (sisaldab bakteriaalseid analüüse) - 80.00 €
Tervisetõend (sisaldab kopsu röntgenit + bakteriaalset külvi) - 100.00 €
(hind muutub vastavalt HK hinnakirja muudatustele)
Tõend relvaloa või abipolitseiniku taotlemiseks - 50.00 €
Reservväe ja kaitseliidu tõend - 50.00 €
Kindlustusdokumentide vormistamine (pangale, turismifirmale/ kindlustusfirmale) - 20.00 €
Võõrkeelne tõend (Inglise, Vene) - 30.00 €
Tõend (ujulasse, laagrisse, autosport, töötukassale) - 20.00 €
Koopia tervisekaardist patsiendi soovil - 5.00 €
Dokumendi dublikaadi väljastamine - 5.00 €

Analüüsid ja uuringud patsiendi soovil:

SynLab Eesti hinnakiri
     
 
Tallinn, Valukoja 7/2, 2. korrus, Tel. +372 6220005, E-post: info@koval.ee